Wednesday, October 19, 2016

Kazheesirama Vinnagaram (Thadalan Kovil), Sirkazhi, Nagapattinam – Festivals

Kazheesirama Vinnagaram (Thadalan Kovil), Sirkazhi, Nagapattinam – Festivals
·        Sri Rama Navami & Sri Ramanujar Utsavam (Chithirai (April-May))
·        Brahmma Utsavam & Vasantha Utsavam (Vaikasi (May-June))
·        Jyeshtabishegam (Aadi (July-Aug))
·        Sri Jayanthi & Pavithra Utsavam (Aavani (Aug-sep))
·        Navarathri Utsavam (Purattasi (Sep-Oct))
·   Deepavali Utsavam & Manavalamamunigal Utsavam (Iyppasi (Oct-Nov))
·        Thirumangai Mannan Utsavam (Kaarthigai (Nov-Dec))
·     Pagal Pathu & Rapathu, Vaikunda Ekadasi Utsavam, Koodarai Vellum Sethi, Thaayar Adhyayana Utsavam & Mattayadi Sethi (Margazhi (Dec-Jan))
·        Sankaranthi & Thiruppavai Sattrumurai (Thai (Jan))
·   Thirumangai Azhwar Mangalasasana Utsavam & Garudasevai (Thai (Jan-Feb))
·        Dhottayacharswami Sattrumurai (Maasi (Feb))
·        Panguni Uthiram & Thaayar Sethi Utsavam (Panguni (Mar-Apr))
·       Thirumangai Azhwar Mangalasasana Utsavam and Garudasevai – January or February

No comments: