Tuesday, June 7, 2016

Kamakshi Amman Temple, Kanchipuram – Contact Details

Kamakshi Amman Temple, Kanchipuram – Contact Details
Sthanneekam C.R. Nataraja Sastri
Hereditary Mirasdar,
Sri Kamakshi Ambal Devasthanam
No.1, Kamakshi Amman South Mada Street,
Kanchipuram – 631 502
Tamilnadu, India 
Phone: 91- 44 – 27231988
Mobile: 91 – 9364310545 / 9944350011
Sri Kanchi Kamakshi Ambal Devasthanam:
Kanchi Kamakshi Ambal Devasthanam
New No. 6, Old No. 144/A,
Kamakshi Amman Sannathi Street,
Big Kanchipuram - 631502 
Tamilnadu, India
Phone: +91 44 27 233433 - 2722 1214
Mobile:
Kannan: +91 - 96262 72525
Shyama: +91 - 77088 26883
Gopi: +91 - 98948 76787
Karthik: +91 - 98948 89191
Sri Karyam:
Sri Kamakshi Ambal Devasthanam,
Kanchipuram-631502,
Tamilnadu, India
Phone: 044-27222609
Fax: 044-27222609
Email: kanchikamakshitemple@yahoo.in

No comments: